Tarieven

 

TARIEVEN FITZZ FITNESS

1 Inschrijfgeld nieuwe leden €  10,00 Eenmalig
2 Intake en test fitness €  25,00 per keer
3 Fitness 1x per week – Kwartaalabonnement €  97,50 kwartaal
4 Fitness 2x per week – Kwartaalabonnement €142,50 kwartaal
5 Fitness onbeperkt – Kwartaalabonnement €175,50 kwartaal
6 Fitness 1x per week – Jaarabonnement €  28,50 maand
7 Fitness 2x per week – Jaarabonnement €  42,50 maand
8 Fitness onbeperkt – Jaarabonnement €  54,00 maand
9 Pilates – Body Shape – Power Yoga – groepsles 1 uur € 90,00 kwartaal
10 Yoga – groepsles 1,5 uur €120,00 kwartaal
11 Combinatie Fitness + groepsles Pilates, BS of PY 1xpw €151,85 kwartaal
12 Combinatie Fitness + Yoga 1x per week €176,15 kwartaal
13 Combinatie van 2 groepslessen uit de groep P, BS of PY 1xpw €145,80 kwartaal
14 Combinatie van 2 groepslessen waaronder Yoga 1x pw €170,10 kwartaal
15 Combinatie onbeperkt €  65,00 maand

 

 

 

 

KORTING VAN 10% geldt voor alle abonnementen voor:
Studenten, 60 plussers, meerdere personen uit 1 gezin of samenwonenden.
Tevens bij dalurenabonnementen. Daluren zijn:
Maandag en donderdag van 12.00-15.00 uur, 16.00-18.00 uur, en dinsdag van 12.00-18.00 uur.

De korting wordt slechts één keer gegeven.

Gemiste lessen
Inhalen van gemiste lessen is altijd mogelijk maar in verband met de groepsgrootte bij de groepslessen wel altijd in overleg.
Gemiste fitnessuren door ziekte of vakantie is nooit een probleem en kunt u zelf regelen.

Groepslessen
De groepslessen bestaan uit 42 lessen verdeeld over het jaar waarbij rekening is gehouden met de schoolvakanties. De contributie is op dit aantal gebaseerd.

Proeflessen
Voor alle door ons aangeboden mogelijkheden kunt u op afspraak gebruik maken van een van de groepslessen of de fitness.

Automatische incasso
Alle betalingen geschieden uitsluitend per automatische incasso.

Algemene Voorwaarden
Het is belangrijk dat u weet waar u aan toe bent wanneer u een abonnement afsluit en tevens waar u zich dan uiteraard toe verplicht. U heeft bij het afsluiten van een abonnement kennis genomen van onze Algemene Voorwaarden en gaat door uw handtekening daarmee akkoord.

Betalingen
Wanneer iemand om financiële redenen het bedrag per kwartaal of per halfjaar niet in één keer kan voldoen, gelieve dit door te geven aan een van de medewerkers. Wij zullen dan in overleg een oplossing zoeken.

TARIEVEN FITZZ FYSIOTHERAPIE

Fysiotherapie niet nagekomen afspraak, te laat afgebeld €  30,50
Fysiotherapie 1e consult €  43,00
Fysiotherapie €  30,50
Fysiotherapie aan huis €  43,00
Fysiotherapie in inrichting €  36,00
Groepsbehandeling 2 personen €  34,00
Groepsbehandeling 3 personen €  25,50
Groepsbehandeling 4 personen €  20,50
Groepsbehandeling 5-10 personen €  18,00
Oedeemtherapie €  43,00
Oedeemtherapie aan huis €  55,50
Oedeemtherapie in inrichting €  49,00
Manuele Therapie €  43,00
Manuele Therapie aan huis €  55,50
Manuele Therapie in inrichting €  49,00
Screening €  16,00
Screening aan huis €  27,00
Screening in inrichting €  25,00
Intake en onderzoek na screening €  42,00
Intake en onderzoek na screening aan huis €  55,50
Intake en onderzoek na screening in inrichting €  48,50
Intake en onderzoek na verwijzing €  42,00
Intake en onderzoek na verwijzing €  55,50
Intake en onderzoek na verwijzing €  48,50
Telefonische zitting €  15,50
Medische Trainingstherapie, per keer €  12,00
Tape leggen €    7,50

TARIEVEN FITZZ ADDITIEVE GENEESWIJZEN inclusief BTW:

Osteopathie, eerste consult €  80,00
Hypnotherapie/(lichaamsgerichte) psychotherapie consult (uur) €  60,00

TARIEVEN FITZZ LOGOPEDIE

De NZa heeft besloten voortaan geen tarieven meer vast te stellen, er zijn dus vrije tarieven per 1 januari 2017. De tarieven die in de praktijk worden gehanteerd zijn de NZa-tarieven van 2016.
Dit zijn (helaas) NIET de tarieven die de zorgverzekeraar ons betaalt, deze liggen een stuk lager, soms meer dan 25% lager! Bent u benieuwd naar de tarieven die uw zorgverzekeraar voor logopedie betaalt? Dit kunt u bij de logopedist navragen.
De NZa (Nederlandse Zorgautoriteit) tarieven voor 2018 zijn:

Tarieven per patient

Anamnese en onderzoek na verwijzing € 81,06
Reguliere individuele zitting € 40,53
Reguliere individuele zitting incl. toeslag voor behandeling aan huis € 63,52
Individuele zitting preverbale logopedie € 81,06
Individuele zitting preverbale logopedie incl. toeslag voor behandeling aan huis € 104,05
Eenmalig logopedisch onderzoek (op medische indicatie) € 81,06
Screening bij directe toegang * € 20,27
Telefonische zitting * € 20,27
Overleg met derden ** € 40,53 per half uur
Verslaglegging aan derden ** € 40,53 per half uur
Verzuimtarief ** € 32,00

Toelichting tarieven

* wordt niet door alle zorgverzekeraars vergoed
** wordt niet door de zorgverzekeraars vergoed

Voor 2018 heeft de praktijk de contracten met alle zorgverzekeraars getekend. Dat betekent dat de kosten voor de logopedische behandeling direct wordt gedeclareerd bij uw zorgverzekeraar. Logopedie wordt dan 100% vergoed.
Voor volwassenen geldt wel het wettelijk en/of vrijwillig eigen risico. Bij kinderen tot 18 jaar is er geen sprake van eigen risico.