Tarieven

 

TARIEVEN FITZZ FITNESS

1 Inschrijfgeld nieuwe leden €  10,00 Eenmalig
2 Intake en test fitness €  25,00 per keer
3 Fitness 1x per week – Kwartaalabonnement €  97,50 kwartaal
4 Fitness 2x per week – Kwartaalabonnement €142,50 kwartaal
5 Fitness onbeperkt – Kwartaalabonnement €175,50 kwartaal
6 Fitness 1x per week – Jaarabonnement €  28,50 maand
7 Fitness 2x per week – Jaarabonnement €  42,50 maand
8 Fitness onbeperkt – Jaarabonnement €  54,00 maand
9 Pilates – Body Shape – Power Yoga – groepsles 1 uur € 90,00 kwartaal
10 Yoga – groepsles 1,5 uur €120,00 kwartaal
11 Combinatie Fitness + groepsles Pilates, BS of PY 1xpw €151,85 kwartaal
12 Combinatie Fitness + Yoga 1x per week €176,15 kwartaal
13 Combinatie van 2 groepslessen uit de groep P, BS of PY 1xpw €145,80 kwartaal
14 Combinatie van 2 groepslessen waaronder Yoga 1x pw €170,10 kwartaal
15 Combinatie onbeperkt €  65,00 maand

 

 

 

 

KORTING VAN 10% geldt voor alle abonnementen voor:
Studenten, 60 plussers, meerdere personen uit 1 gezin of samenwonenden.
Tevens bij dalurenabonnementen. Daluren zijn:
Maandag en donderdag van 12.00-15.00 uur, 16.00-18.00 uur, en dinsdag van 12.00-18.00 uur.

De korting wordt slechts één keer gegeven.

Gemiste lessen
Inhalen van gemiste lessen is altijd mogelijk maar in verband met de groepsgrootte bij de groepslessen wel altijd in overleg.
Gemiste fitnessuren door ziekte of vakantie is nooit een probleem en kunt u zelf regelen.

Groepslessen
De groepslessen bestaan uit 42 lessen verdeeld over het jaar waarbij rekening is gehouden met de schoolvakanties. De contributie is op dit aantal gebaseerd.

Proeflessen
Voor alle door ons aangeboden mogelijkheden kunt u op afspraak gebruik maken van een van de groepslessen of de fitness.

Automatische incasso
Alle betalingen geschieden uitsluitend per automatische incasso.

Algemene Voorwaarden
Het is belangrijk dat u weet waar u aan toe bent wanneer u een abonnement afsluit en tevens waar u zich dan uiteraard toe verplicht. U heeft bij het afsluiten van een abonnement kennis genomen van onze Algemene Voorwaarden en gaat door uw handtekening daarmee akkoord.

Betalingen
Wanneer iemand om financiële redenen het bedrag per kwartaal of per halfjaar niet in één keer kan voldoen, gelieve dit door te geven aan een van de medewerkers. Wij zullen dan in overleg een oplossing zoeken.

TARIEVEN FITZZ FYSIOTHERAPIE

Fysiotherapie niet nagekomen afspraak, te laat afgebeld €  30,50
Fysiotherapie 1e consult €  43,00
Fysiotherapie €  30,50
Fysiotherapie aan huis €  43,00
Fysiotherapie in inrichting €  36,00
Groepsbehandeling 2 personen €  34,00
Groepsbehandeling 3 personen €  25,50
Groepsbehandeling 4 personen €  20,50
Groepsbehandeling 5-10 personen €  18,00
Oedeemtherapie €  43,00
Oedeemtherapie aan huis €  55,50
Oedeemtherapie in inrichting €  49,00
Manuele Therapie €  43,00
Manuele Therapie aan huis €  55,50
Manuele Therapie in inrichting €  49,00
Screening €  16,00
Screening aan huis €  27,00
Screening in inrichting €  25,00
Intake en onderzoek na screening €  42,00
Intake en onderzoek na screening aan huis €  55,50
Intake en onderzoek na screening in inrichting €  48,50
Intake en onderzoek na verwijzing €  42,00
Intake en onderzoek na verwijzing €  55,50
Intake en onderzoek na verwijzing €  48,50
Telefonische zitting €  15,50
Medische Trainingstherapie, per keer €  12,00
Tape leggen €    7,50

TARIEVEN FITZZ ADDITIEVE GENEESWIJZEN inclusief BTW:

Osteopathie, eerste consult €  80,00
Hypnotherapie/(lichaamsgerichte) psychotherapie
consult (uur)
€  60,00

TARIEVEN FITZZ LOGOPEDIE

Per 01-01-2016 heeft de NZa (Nederlandse Zorgautoriteit) de volgende maximum tarieven vastgesteld die door zorgaanbieders die paramedische zorg leveren zoals logopedisten die bieden in rekening kunnen worden gebracht.

Tarieven per patient

Per reguliere individuele behandeling € 40,53
Eenmalig specifiek onderzoek (op medisch indicatie) € 81,06
Groepsbehandeling per 2 personen € 60,80
Groepsbehandeling per 3 personen € 40,53
Groepsbehandeling per 4 personen € 30,30
Groepsbehandeling per 5-10 personen € 17,37
Overleg met derden (30 min.) € 40,53
Verslaglegging aan derden (30 min.) € 40,53
Uittoeslag € 22,99
Telefonische zitting (30 min.) € 20,27
Internetzitting/telelogopedie (Skype) € 40,53
Screening directe toegang € 20,27
Verzuimtarief € 24,29

Toelichting tarieven

Voor 2016 heeft een groot aantal zorgverzekeraars besloten om niet de door de NZa vastgestelde tarieven te volgen, maar eigen (lagere) tarieven vast te stellen. Logopediepraktijken hebben de keuze om dit te accepteren, dan wel de overeenkomst met de desbetreffende zorgverzekeraar niet te tekenen.Als praktijkhouder heb ik besloten om toch de contracten met alle zorgverzekeringen aan te gaan, hoewel ik het niet eens ben met deze (lagere) tarieven. Ik wil u als cliënt niet voor extra kosten op laten draaien.
Ook in 2016 wordt helaas een lager tarief uitgekeerd (zo’n €7 tot €10 minder per behandeling). Ik heb besloten dit niet aan de cliënten door te berekenen.