Oedeem therapie / Manuele Lymfe Drainage / Aanmeten kousen

 Klik hier en bezoek de NVFL website

Lymfedrainage, de afvoer van vocht, is een normale, natuurlijke functie in ons lichaam. Deze functie kan echter bemoeilijkt worden als gevolg van een ongeval, ziekte, operatie of stress. De symptomen uiten zich door het ontstaan van dikke armen/handen of benen/voeten. In dit geval kan de drainage van de lymfe manueel (met de handen) gestimuleerd worden.

Manuele lymfedrainage is een massagevorm die erop gericht is het lymfestelsel te stimuleren. Deze stimulering is dus nodig om het teveel aan vocht (zichtbaar en onzichtbaar), beter en sneller af te voeren via de lymfebanen. Het is een zachte massagevorm en is op het hele lichaam toepasbaar. Ze heeft, zoals reeds gezegd, als doel:

* de vochtdoorstroming te stimuleren en stagnaties op te heffen
* de immuniteit (weerstand) te verhogen en stress te verlagen en
* het hormonale stelsel te optimaliseren.

Soms is een externe stimulering nodig om het effect te vergroten. Armen of benen worden eerst gezwachteld. Het doel van zwachtelen is het doen slinken van arm of been. Wanneer er voldoende vocht is afgevoerd worden er steunkousen aangemeten om de lymfe blijvend te doen afvoeren.

De lymfedrainage en het aanmeten van de therapeutisch elastische kousen wordt uitgevoerd door Karel de Haas.