Manuele therapie

 Klik hier en bezoek de SOMT website

Manuele therapie is bedoeld voor klachten van het bewegingsapparaat , dat wil zeggen: de wervelkolom en gewrichten van armen en benen. Klachten van de wervelkolom of ledematen ontstaan wanneer gewrichtsbewegingen beperkt zijn. Dit noemt men ook wel ‘blokkering’ of ‘functiestoornis’. Door een dergelijke functiestoornis wordt bewegen moeilijk en ontstaat er pijn. Vanuit de aangedane gewrichten kan de pijn uitstralen naar andere delen van het lichaam, b.v. vanuit de onderrug naar het been en vanuit de nek/schouder naar de arm. De manueeltherapeut zal aan de hand van een eerste gesprek en een lichamelijk onderzoek bepalen waar de functiestoornis zit (vaak de oorzaak van de klachten). Door het toepassen van specifieke passieve mobiliserende bewegingen zal de manueeltherapeut de functiestoornis opheffen. De pijn neemt hierdoor af en de beweging van het gewricht verbetert. Meestal is zacht trekken aan of duwen tegen de gewrichtsdelen voldoende. Soms vult de manueeltherapeut deze behandeling aan met manipulaties (volksmond ‘kraken’). De gewrichten worden dan wat sneller bewogen. Daarbij kan een knappend geluid worden gehoord. De meeste patiënten ervaren dit als een kortstondig vreemd gevoel, maar vinden het over het algemeen niet pijnlijk.

Wanneer manuele therapie?
In het algemeen is manuele therapie geschikt voor klachten die veroorzaakt worden door een stoornis in het bewegen van een gewricht. Of manuele therapie ook uw klacht kan verhelpen moet blijken uit het onderzoek bij de eerste afspraak. De klachten die hiermee worden behandeld: alle soorten klachten aan houdings- en bewegingsapparaat.

Nicolina Kerkhove is degene die de Manuele Therapie aanbiedt.