Yoga

 

Yoga is de kunst van de bewuste ontdekking van zichzelf.  (Sri Aurobindo)

Yoga is een oude oosterse leer met het doel de mens tot zelfverwerkelijking te doen komen zodat hij in evenwicht leeft met zichzelf, met zijn medemens en mededieren, kortom, met het al.

De yoga stelt zich ten doel de mens weer met zich zelf te verbinden. Het woord yoga stamt af van yuj, wat betekent: verbinden, samenvoegen en zich geestelijk verdiepen.  In de praktijk bestaat yoga uit lichamelijke en geestelijke oefeningen.

Er zijn vele vormen van yoga. Een paar hoofdstromingen zijn bijvoorbeeld: Raja-jnãna-karma-bhakti-ashtanga, hatha-yoga en YinYangYoga.

In FITZZ wordt YinYangYoga onderwezen.  Deze vorm van yoga is gericht op alle zintuigen, organen en klieren, tevens op het vaatstelsel, de ademhaling,  de spieren, zenuwen en botten.  Maar vooral op concentratie en geestelijke bewustwording en weet dit te integreren in het hier en nu. De Yogalessen op dinsdagmorgen duren 1 1/2 uur omdat er tevens meditatie wordt gegeven, de dinsdagavondles duurt een uur.

Yoga is voor iedereen, jong-oud, stijf-lenig, slank-stevig… een heerlijke vorm van ‘met lichaam en geest bezig zijn’.

Voor de prijzen, klik hier: ‘Tarieven’.