Huisregels

 

HUISHOUDELIJK REGLEMENT FITZZ

Wanneer u bij ons onder behandeling bent is het plezierig te weten waar u aan toe bent. Leest u daarom alstublieft even verder…..

FITZZ heeft een aantal mogelijkheden onder zijn dak, waaronder fysiotherapie met de verbijzonderingen manuele therapie en oedeemtherapie/lymfedrainage. Ook bekkenbodemtherapie voeren wij in ons pakket, als ook zwangerschapsbegeleiding.
Verder hebben wij een goed geoutilleerde oefenzaal waardoor wij medische trainingstherapie, medische fitness maar ook fitnessabonnementen voor de liefhebber kunnen aanbieden. Ook van Pilates en Yoga kunt u gebruik maken. Verder zijn er mogelijkheden op ‘alternatief’ gebied, te weten reflexzone therapie, orthomoleculaire geneeskunde en voeding, hypnotherapie en lichaamsgerichte psychotherapie. We begeleiding mensen met problemen hebben met hun gewicht op peil te houden. 

Hierna volgt informatie die voor u van belang kan zijn:

1. Openingstijden: wij zijn in principe op werkdagen altijd van 08.00-18.00 uur en op afspraak geopend. We werken tevens op maandag-, dinsdag-, en donderdagavond en op zaterdagmorgen.
2. Bereikbaarheid:
wanneer wij niet aanwezig zijn of niet in staat zijn de telefoon op te nemen staat het antwoordapparaat aan waarop u uw boodschap kunt inspreken. U wordt dan zo spoedig mogelijk teruggebeld.
3. Verwijzing:
U kunt bij ons terecht zonder (Directe Toegankelijkheid Fysiotherapie) en met een verwijzing van een huisarts of specialist. In geval van Directe Toegankelijkheid vragen wij u toestemming uw huisarts in te lichten over het feit dat u hier behandeld wordt. U mag dit echter weigeren.
4. In beide gevallen
meldt u zich aan voor een eerste afspraak waarna de eerste behandeling voornamelijk zal bestaan uit een intake en een onderzoek. Wanneer u zonder verwijzing van een arts komt zal voor het onderzoek een Screening plaatsvinden waardoor wij kunnen bepalen of u met uw klachten inderdaad bij ons op het juiste adres bent.
Er zijn echter gevallen waarin wij een goedkeuring van een arts nodig hebben of aanvullende informatie. Dan zullen we u terug moeten verwijzen.
5. Behandeling:
wanneer tot behandeling wordt overgegaan, wordt u geïnformeerd over wat de behandeling inhoudt en waaruit deze zal bestaan. Uiteraard zullen in verloop van tijd hierin veranderingen kunnen komen.
6. Wachtlijst:
wanneer wij niet direct een afspraak met u kunnen maken zult u op een wachtlijst worden geplaatst. Een eerste afspraak zal echter altijd binnen een paar werkdagen plaatsvinden.
7. Wijziging afspraak:
wanneer om welke reden dan ook van ons uit geen behandeling met u kan plaatsvinden op de afgesproken tijd, zal er contact met u worden gezocht om de afspraak te wijzigen. Bij afwezigheid van een van ons zal er, indien mogelijk, een alternatief worden aangeboden waarop u al dan niet in kunt gaan.
8. Contante betaling:
aan degenen die zelf voor het betalen van hun behandelingen zorgdragen verzoeken wij iedere behandeling contant af te rekenen.
9. Annulering:
wanneer u een gemaakte afspraak niet kunt nakomen vragen wij u dit minimaal 24 uur van te voren te melden. Zo niet, zult u zelf de kosten voor uw rekening moeten nemen. Daarvoor krijgt u aan het eind van de lopende maand een rekening. Uw verzekering betaalt deze rekening niet!
10. Privacy:
wij hebben een geheimhoudingsplicht waardoor derden geen inzicht hebben in uw dossier. Wel kan af en toe een verzekering een verslag opvragen. Hiervoor is altijd vooraf toestemming van u nodig.
11. Gevonden voorwerpen:
eigendommen die blijven liggen worden altijd netjes op een ons bekende plaats neergelegd. Echter is ook ons niet altijd bekend van wie de betreffende spullen zijn. U kunt altijd even informeren. Wanneer de rechtmatige eigenaar niet binnen 3 maanden zijn eigendommen heeft opgehaald, houden wij ons het recht voor deze op te ruimen.
12. Zorgverzekeraars:
wij hebben met alle zorgverzekeraars een contract zodat de betalingen automatisch via hen gaan. Wij verzoeken u altijd bij uw verzekering te informeren hoe u voor fysiotherapie bent verzekerd. Wanneer dit aantal kleiner is dan wij nodig achten, wordt er met u overlegd hoe wij dit verder gaan oplossen.
13. Klachten:
wanneer u klachten heeft over uw fysiotherapeut of de behandeling, verzoeken wij u vriendelijk dit met ons te overleggen en eventueel een klachtenformulier in te vullen zodat wij in goede harmonie tot een oplossing kunnen komen. Tevens vindt u in de wachtkamer een folder over ‘hoe te handelen bij klachten over uw fysiotherapeut’.
14. Hygiëne:
van de cliënt wordt verwacht dat hij een normale hygiëne nastreeft. Wanneer de oefenzaal wordt gebruikt tijdens de behandeling adviseren wij u sportkleding te dragen. Sportschoenen (schone binnenschoenen) zijn verplicht. Tevens is het gebruik van een handdoek verplicht, teneinde de apparatuur schoon te houden. De mogelijkheid bestaat om voor en/of na de behandeling/training te douchen.
15. Wijzigingen:
wanneer u van verzekering bent veranderd, of er hebben veranderingen plaatsgevonden in adres of telefoonnummer, zou u ons dat willen doorgeven?