Bekkenbodemtherapie

Veel mensen hebben problemen met het ophouden van hun urine: zogenaamde urine-incontinentie genoemd. Ook bestaat er incontinentie van ontlasting.
Incontinentie kan verschillende oorzaken hebben. Men kan urine bij hoesten, niezen, springen en lachen verliezen of men kan de urine ook onder gewone omstandigheden niet meer ophouden. Natuurlijk zijn er mengvormen.
Niet alleen vrouwen maar ook mannen kunnen met dit probleem te kampen hebben. Een probleem dat in een groot aantal gevallen veroorzaakt wordt door onvoldoende spiercontrole van de bekkenbodemspieren.

In de media wordt  gelukkig steeds meer aandacht besteed aan incontinentie; het taboe verdwijnt en men ziet tegenwoordig regelmatig reclame van opvangmaterialen. Deze materialen worden steeds verbeterd en zijn in vele merken en soorten verkrijgbaar.

Het is echter niet bij iedereen bekend dat er met fysiotherapie ook iets te doen is aan incontinentie. De therapie bestaat uit uitleg en informatie over de bekkenbodemspieren en door middel van specifieke oefeningen kunnen  deze spieren worden getraind en/of ontspannen, zodat men weer controle krijgt over de bekkenbodem. Daarnaast kun je door toilettraining weer baas worden over de eigen blaas. Uit onderzoek is gebleken dat middels deze oefeningen, gegeven door een fysiotherapeut die een speciale opleiding voor bekkenbodemtherapie heeft gevolgd, 60% van de patiënten geholpen kan worden.